แสดง 1 ถึง 5 จาก 3

แมคคานิคอล ซีล คืออะไร

By : admin

เป็นชนิดของซีลที่ใช้ในอุปกรณ์หมุน เช่น ปั๊ม เครื่องผสม เครื่องเป่าลม และคอมเพรสเซอร์

สาระสำคัญเกี่ยวกับเทอร์มินอล บอร์ด

By : admin

คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟ

หน้าที่ของคาปาซิเตอร์ (capacitor)

By : admin

ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน

แสดง 1 ถึง 5 จาก 3

ป้ายกำกับสินค้า